Sprekers

Henk van Alphen

Henk van Alphen is manager bedrijfsvoering Beschouwend cluster en transitie-manager Juiste zorg op de Juiste Plaats bij het St. Anna ziekenhuis. Henk is samen met de medisch manager integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van alle beschouwende OE’s en is verantwoordelijk voor projecten van 2e naar 1e lijn.
Bas Nij Bijvank

Bas Nij Bijvank is gynaecoloog en perinatoloog bij het Isala ziekenhuis in Zwolle. Bas is betrokken bij een initiatief dat zich richt op het optimaliseren van de geboortezorg in regio Zwolle. Verloskundigen, kraamzorg en Isala werken hierbij met elkaar samen zodat de verschillende partners in de keten beter aansluiten, waardoor de communicatie en samenwerking verbetert. Bas zal tijdens het symposium vertellen over dit initiatief en zal daarbij zijn eigen ervaringen gebruiken om het Nederlands Hart Netwerk te adviseren welke stappen te ondernemen om de samenwerking nóg beter vorm te geven.

Jan-Melle van Dantzig

Jan-Melle is cardioloog bij het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als uitdaging in de cardiologie noemt Jan-Melle het ondersteunen van patiënten bij hun omgang met spanning en onzekerheid over de gezondheid. Dit doet hij met een luisterend oor en door goed gebruik te maken van de indrukwekkende technieken voor onderzoek en behandeling die het Catharina ziekenhuis tot zijn beschikking heeft. Jan-Melle haalt energie uit de omgang met jonge collega´s die op onze afdeling opgeleid worden tot cardioloog. Het werken in een team met alle medewerkers op de poli, in het ziekenhuis en op de hartkatheterisatie- en functieafdelingen maakt dat hij (bijna) elke dag met plezier naar zijn werk gaat.
Daan Dohmen

Daan Dohmen is ondernemer en wetenschapper met een passie voor de zorg. Naast zijn rol als CEO van het internationale zorginnovatiebedrijf Luscii, is hij strategisch adviseur bij FocusCura, begeleidt Daan promovendi op het domein van eHealth en is hij lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Dit adviesorgaan adviseert het Kabinet en Staten Generaal gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op het domein van zorg en samenleving. Daan zal zijn visie geven over de mogelijkheden van e-health en dat toespitsen op het Nederlands Hart Netwerk.

Peter-Paul Essers

Peter-Paul Essers is beleidsadviseur Expertisecentum Zorgcontrol bij CZ. Peter-Paul voert analyses en onderzoek uit op basis waarvan hij advies uitbrengt richting management en inkoop voor diverse projecten, waaronder Care4Hearts. Tijdens het symposium zal Peter-Paul inzicht geven in de studie naar de effecten van de door het Nederlands Hart Netwerk geïntroduceerde nieuwe zorgstandaard voor hartfalen. Deze effecten worden zowel vanuit medisch als financieel oogpunt bekeken.
Alex van ’t Hul

Alex van ’t Hul is senior onderzoeker en programmadirecteur bij COPDnet; een initiatief van de afdeling longziekten van het Radboudumc. De ambitie van COPDnet is het verbeteren van de uitkomsten en doelmatigheid van de zorg voor mensen met een chronische luchtwegaandoening (astma en COPD). Tijdens het symposium gaat Alex in op de methodiek van COPDnet, de relatie met zorgverzekeraars en financiering van het netwerk, overeenkomsten en verschillen tussen COPDnet en het Nederlands Hart Netwerk en geeft het Nederlands Hart Netwerk adviezen mee om de samenwerking verder vorm te kunnen geven.
Jaap Kroon

Jaap Kroon is kaderhuisarts diabetes bij zorggroep PoZoB en zal een scholing verzorgen over het thema Zorg voor DM patiënt met hart- en vaatziekte. Jaap zal hierbij ingaan op de relatie tussen diabetes en hart- en vaatziekten, de plaats van de 'nieuwe' bloedglucose verlagende middelen (GLP-1-RA en SGLT-2-remmers), de streefwaarden bij de behandeling van een verhoogd cholesterol, keuzes binnen de bloeddrukverlagende middelen bij bestaande hart- en vaatziekten en het nieuwe transmurale formularium DM2 (zorggroepen DOH/SGE/PoZoB en de regionale ziekenhuizen).
Matthijs Nijenhuis

Matthijs Nijenhuis is AIOS gynaecologie in het Deventer ziekenhuis en verzorgt samen met Bas Nij Bijvank een presentatie over de organisatie van de geboortezorg in regio Zwolle.
Ron de Nooijer

Ron de Nooijer is cardioloog bij het Máxima Medisch Centrum en zal samen met Jaap Kroon een scholing verzorgen over Zorg voor DM patiënten met hart- en vaatziekten.
Geert Smits

Geert Smits is kaderhuisarts hart- en vaatziekten bij zorggroep PoZoB. Tijdens het symposium zal Geert een scholing verzorgen over de nieuwe richtlijn CVRM (de RTA in regio Zuidoost Brabant). Hierbij zal hij ingaan op de onderwerpen bloeddruk, streefwaarden en behandeling.
Luc Theunissen

Luc Theunissen is cardioloog bij het Máxima Medisch Centrum en tevens voorzitter van het Nederlands Hart Netwerk. Hij zal deelnemen aan de paneldiscussie.
Ramon van de Ven

Ramon van de Ven is cardioloog bij het St. Anna ziekenhuis en zal samen met Peter-Paul Essers een presentatie geven over de effectiviteit van de zorgstandaard voor hartfalen.
Pascale Voermans

Pascale Voermans is voorzitter van de Raad van Bestuur van huisartsen zorggroep SGE. Pascale zal het symposium aftrappen en in een notendop toelichten wat het Nederlands Hart Netwerk het afgelopen jaar heeft bereikt.
test
Pepijn van der Voort

Pepijn van der Voort is cardioloog bij het Catharina ziekenhuis en zal een presentatie geven over de effectiviteit van de zorgstandaard voor atriumfibrilleren.

Dagvoorzitters

Eveline de Bont

Eveline de Bont is voorzitter van de Raad van Bestuur in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Zij kent de zorg van binnenuit als medisch specialist en vanuit de verschillende taken op management, strategisch en bestuurlijk niveau.
De belangrijkste onderwerpen aan de bestuurstafel zijn samenwerking in het netwerk/regio en het leveren van kwalitatieve, goede en verantwoorde zorg.
Bij uitstek heeft het Nederlands Hart Netwerk daar met Value Based Healthcare zich een front positie gecreëerd.
Ellen Huijbers

Ellen Huijbers is medisch directeur van zorggroep DOH en kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Ellen zal deelnemen aan de paneldiscussie en zal het scholingsprogramma voorzitten.
Martin Schuurmans

Het dagvoorzitterschap van het algemeen programma van het symposium ligt in handen van Martin Schuurmans, onder meer voormalig bestuursvoorzitter van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Als voorzitter van de Patiënten Adviesraad weet Martin als geen ander het patiëntenperspectief uit te lichten.